Poesia i TIC

 

poesia i TIC (3)

 

Les tecnologies de la informació i la comunicació ens ofereixen un ventall il·limitat de possibilitats per treballar qualsevol contingut d’una manera més atractiva i dinàmica (sempre, però, recordant que n’hem de fer un ús adequat). Pel que fa a la poesia, també són nombroses les possibilitats que se’ns presenten, encara que potser no ens ho hem plantejat prou. A continuació, doncs, s’adjunten una sèrie de propostes per gaudir de la poesia mitjançant les TIC:

 • Creació de perfils de poetes (twitter, instagram o facebook)
 • Creació d’un blog de poesia
 • Creació d’un vídeo-poesia / poema-tràiler
 • Creació d’un poema mitjançant icones (whatsapp)
 • Creació d’un mural o cartell amb l’eina “Canva”
 • Cream jocs: Kahoot, trivial, tauler

 

 1. Creació de perfils de poetes (twitter, instagram o facebook).

La primera idea és una proposta molt senzilla però que ens pot servir per apropar la poesia als alumnes partint d’una de les eines que millor coneixen: les xarxes socials. Es tracta d’assignar a cada alumne un poeta de la literatura catalana i que, a partir de les investigacions que en faci, n’elabori un perfil de facebook, twitter o instagram. Els companys han de tenir-hi accés, de manera que puguin descobrir les informacions (imatges i textos) que l’alumne ha penjat al perfil.

És important decidir, abans de tot, quina xarxa social es farà servir. Totes tenen determinats avantatges, dels quals en destacarem:

twitter

Twitter: xarxa social que té limitats els escrits a 280 caràcters. És idònia si ens interessa publicar informacions breus. A més, es poden crear grups tancats, malgrat que el nombre màxim de participants és 20, un desavantatge clar davant altres xarxes com facebook. Un dels punts forts que presenta twitter davant altres és la seva immediatesa i la interacció que permet amb persones desconegudes sense necessitat d’haver-los d’afegir a la teva llista d’amistats.

faceFacebook: xarxa social que permet afegir fotografies i textos il·limitats, enviar missatges públics i privats a les amistats i interactuar mitjançant comentaris. És interessant si volem crear un perfil amb molt de material audiovisual o escrit perquè no tendrem limitacions per publicar-ho. Es poden crear grups tancats de moltes persones i, a més, permet «reaccionar» a les publicacions de les teves amistats.

instaInstagram: Es tracta d’una eina que permet publicar fotografies o vídeos amb descripcions, encara que no permet publicar-hi textos sense imatge. A més, també ofereix les anomenades “històries d’instagram” (que facebook també incorporà a la seva darrera actualització), publicacions breus que s’esborren passades 24 hores.

En definitiva, la tria de la xarxa social pot fer-se en funció de les preferències del professor o fins i tot pot proposar-se als mateixos alumnes per tal que votin i triïn la xarxa social amb la qual treballar els poetes.

Com desenvolupar la proposta?

Una vegada hem assignat a cada alumne un poeta de la literatura catalana (i, alerta, hem de procurar que hi hagi tantes dones com homes poetes!), podem enfocar l’activitat de dues maneres possibles:

a) Establir terminis (és a dir, dates límits per a les quals el perfil d’un autor concret ha d’estar elaborat) i fer exposicions orals dels perfils creats. Aquesta proposta serà interessant si hem de treballar els autors de poesia catalana durant tot el curs perquè, cada setmana o cada dues, un alumne exposarà el seu perfil de l’autor assignat. El professor ha de guiar aquesta recerca i matisar si hi ha alguna informació incorrecta o incompleta. Els companys, doncs, hauran d’estudiar aquell autor a partir del perfil.

Per aquesta proposta la millor xarxa social seria facebook, atès que ens permetrà crear perfils molt complets, amb textos, imatges i vídeos il·limitats i d’accés lliure.

b) Interacció entre perfils/autors. Aquesta segona opció és adequada si no hem de treballar els autors de poesia durant tot un curs sinó que ho volem fer en dues o tres setmanes. A diferència de l’anterior, en aquest cas tots els alumnes hauran de fer aquesta tasca simultàniament. Es tracta que els alumnes interactuïn entre ells: es comentin les informacions, comparteixin missatges i/o imatges, etc. Per aquesta activitat, el més convenient seria fer servir twitter (amb les publicacions limitades) o instagram (amb les “històries”).

Per aquesta segona proposta seria interessant que els alumnes fessin una mena de “joc de rol” i que es posassin en la pell de l’autor que els ha tocat. En aquest sentit, no només es tracta que publiquin poemes o informacions biogràfiques de l’autor, sinó que fins i tot puguin parlar de temes de l’actualitat però talment com ho faria el seu autor (per exemple, si un alumne té Ausiàs March haurà de fer escrits seguint les característiques dels seus escrits, amb un llenguatge propi del segle XV).

 

2. Creació d’un blog de poesia

Aquesta proposta també podria desenvolupar-se en dos sentits:

a) Crear un blog conjuntament i que cada alumne hi intervengui

b) Fer que cada alumne hagi de crear el seu propi blog de poesia

 

a) Creació d’un blog conjuntament i intervencions individuals

Aquesta primera proposta consisteix a crear un blog de manera conjunta que ens acompanyarà durant tot el curs. El nom i l’estètica del blog poden fer-la els mateixos alumnes (de fet, és el més recomanable perquè així segur que els agradarà més). Per fer això podríem dedicar una o dues classes (depenent del nivell i del grup amb què estam treballant).

Una vegada creat el blog, posem per cas “sompoetes”, el professor haurà d’anar guiant les intervencions que faran els alumnes. En aquest sentit, el professor publicarà, de tant en tant, entrades en el blog, on explicarà amb detall què han de fer. Els alumnes, de manera individual, hauran de respondre les tasques encomanades a l’entrada del blog, a l’apartat de “comentaris”. Vegem-ne, doncs, algun exemple:

 • Entrada 1: “Cercau un poema que vos agradi i explicau per què”. (Aleshores els alumnes hauran de comentar aquella entrada amb el poema seleccionat i l’explicació corresponent).
 • Entrada 2: El professor hi publica el poema “Desolació”, de Joan Alcover, i en formula algunes preguntes: “Quin és el tema del poema? Per què va escriure’l? Quina lectura en podem fer des del punt de vista biogràfic?”, etc. (Els alumnes hauran de comentar l’entrada responent a les preguntes formulades pel professor).
 • Entrada 3: Creació. (Els alumnes hauran de crear un poema a partir de les instruccions del professor. Podeu consultar nombroses propostes per aquesta activitat a l’entrada “Poesia i creació”: https://aulapoetica.wordpress.com/2018/05/01/poesia-i-creacio/ ).

En definitiva, aquesta proposta ens permetrà gaudir de la poesia (mitjançant la lectura, investigació i creació de poemes) però fent ús de les noves tecnologies. La recomanació és que les entrades al blog creades pel professor siguin prou diferents perquè, si les activitats són molt semblants, els alumnes ben aviat se n’avorriran.

 

b) Creació de blogs individuals

Aquesta segona proposta suposa un paper molt més actiu de l’alumnat. Es tracta que els alumnes creïn els seus propis blogs, i els resultats poden ser molt diferents en funció de les orientacions del professor. En aquest sentit, el professor pot encomanar que cada alumne faci un blog d’un autor concret o bé pot deixar llibertat perquè els alumnes elaborin els seus blogs poètics com ells vulguin (hi afegeixin poemes personals, hi publiquin poemes de diferents autors, poemes per temes, poesia visual, imatges, vídeos, etc.).

Quan facem aquestes propostes, és important no perdre de vista que la finalitat principal és apropar el gènere poètic als alumnes. Per aquest motiu la manera com enfocam aquesta mena d’activitats esdevé cabdal: els alumnes no han de percebre aquestes propostes com a treballs teòrics i avorrits, sinó que els ho hem d’enfocar com a activitats per explorar nous mons, deixar que la llibertat i creativitat sorgeixin i, en definitiva, intentar no posar-los límits. En aquest sentit, doncs, hem d’evitar caure en la temptació de fer les mateixes classes de sempre però amb les TIC (per exemple, que les entrades del nostre blog siguin sempre comentaris de poemes, talment com els fèiem amb les fotocòpies). Si el que volem és engrescar els alumnes en el món de la poesia, hem de trencar amb les classes tradicionals.

 

3. Creació d’un vídeo-poesia / Poema-tràiler

Per aquestes dues propostes necessitarem una càmera o mòbil per enregistrar-nos i youtube, on penjarem la creació. Vegem-ne les dues propostes:

a) Vídeo-poesia

Aquesta primera proposta consisteix a crear un vídeo amb imatges mentre l’alumne recita un poema determinat. Es pot fer a partir de la superposició de fotografies o bé a partir de dibuixos, el que es coneix com a “poesia dibuixada” (per més informació, consulteu l’entrada  . També és convenient afegir una música de fons mentre es va recitant el poema. Es pot dedicar un dia a projectar i veure els vídeos de poesia elaborats pels alumnes.

b) Poema-tràiler

Com sabem, els tràilers ens mostren algunes parts de les pel·lícules per tal d’indicar-nos l’argument. En aquest sentit, doncs, es pot elaborar un vídeo a partir dels fets que s’expliquen al poema. Per fer aquesta activitat cal seleccionar poemes en prosa o, si més no, que siguin prou extensos. [Vegeu Annex 32]

 

4. Creació d’un poema amb icones (whatsapp)

Aquesta activitat és una proposta senzilla però que pot interessar especialment els alumnes. Es tracta de crear un poema fent servir les icones de whatsapp. Es pot dedicar una classe a la creació dels poemes i una altra a la seva lectura; és a dir, que cada alumne projecti la seva composició i els companys hagin de desxifrar-la.

1527255389382444

Nits en el temps
I recordaré per sempre: 
els teus ulls, 
els nostres llavis
aquella casa, 
la lluna. 
Petjades al meu cor, 
contra tota tempesta, 
tu i jo, 
aquella nit.
(Sílvia Campins)

 

5. Creació d’un mural o cartell amb “Canva”

Aquesta és una bona proposta si ja hem elaborat diferents activitats de creació poètica i volem decorar l’aula amb aquestes composicions. “Canva” (https://www.canva.com/) és un programa en línia i gratuït que permet crear cartells amb un ventall gairebé infinit d’eines i possibilitats. Per tant, una vegada hàgim posat en pràctica alguna de les propostes mencionades per crear poesia dins les aules, podem demanar als alumnes que posin en marxa la creativitat i la seva competència digital per tal de fabricar murs inspiradors i originals. Els cartells resultants segur que ens sorprendran!

 

6. Cream jocs: kahoot, trivial, taulers…

A l’entrada anterior hem vist alguns dels nombrosos jocs que podem preparar els professors per gaudir de la poesia a les aules. No obstant això, també hem de tenir en compte que hi ha una altra possibilitat: que els alumnes creïn ells mateixos aquesta mena de jocs. Així doncs, el fet d’haver de dissenyar ells les preguntes, apartats i regles del joc segurament els engrescarà més, els introduirà completament en el món de la poesia i l’aprenentatge serà molt més significatiu.

Per dur a terme aquesta mena d’activitats convé treballar en petits grups. Abans, però, cal fer una pluja d’idees sobre quins jocs els agradaria crear (tenint en compte, però, que s’han de poder fer amb l’ordinador). Les aportacions dels alumnes s’escriuran a la pissarra i, o bé sortirà un joc seleccionat a partir de les votacions dels alumnes (i cada subgrup s’encarregarà d’un apartat del joc: cercar poemes, dissenyar l’activitat, elaborar les preguntes, etc), o bé es triaran diferents jocs i cada petit grup s’haurà d’encarregar íntegrament del joc que li ha tocat. Aquesta decisió l’ha de prendre el professor juntament amb l’alumnat, tenint en compte les seves preferències, les capacitats i ritme d’aprenentatge del grup, la manera de fer feina, etc.

Jocs que es poden crear online:

 

S’adjunten també les entrades a determinats blogs on se’ns explica com i amb quines eines elaborar jocs de preguntes i respostes amb finalitats educatives:

 1. https://hipertextual.com/2017/03/crear-tus-propios-juegos-de-preguntas-y-respuestas
 2. https://www.eleinternacional.com/10-herramientas-online-para-dinamizar-gamificar-y-personalizar-tus-clases-de-espanol-ii/
 3. https://www.eleinternacional.com/creartusjuegosdemesa/
 4. https://educacionyempresa.com/news/herramientas-para-crear-actividades-educativas-interactivas/
 5. http://www.xarxatic.com/herramientas-2-0/creacion-de-actividades-educativas/

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s